БДЖ

ЖП карти и намаления

Пътувания с 10% намаление
При закупуване на билети за отиване и връщане се предоставя 10% отстъпка от редовните цени. Тази търговска оферта се предлага за пътувания с всички категории влакове. За деца от 7 до 10 години се предлага допълнително намаление от 50% срещу представяне на железопътна карта Дете".
Пътувания с 15% намаление
При закупуване на билет за малка група, състояща се от 3 до 6 пътника, се предоставя 15% намаление от редовните цени за пътуване в една посока. Тази търговска оферта се предлага за пътувания с всички категории влакове. За деца от 7 до 10 навършени години се предлага допълнително 50% намаление от цената за пътнически и бърз влак при представяне на железопътната карта Дете" или Учащ". Тази оферта не важи за пътувания в участъци, където се прилагат зонови цени, тъй като сами по себе си зоновите цени са преференциални, т.е. с намаление.
Пътувания с 20% намаление
При закупуване на билети за отиване и връщане по определени релации се предоставя 20% отстъпка от редовните цени. Тази търговска оферта се предлага за пътувания с бързи и бързи влакове със задължителна резервация. За деца от 7 до 10 години се предлага допълнително намаление от 50% срещу представяне на железопътна карта Дете".
За пътувания в крайградските зони на разстояние до 50 км в съботни, неделни и празнични дни, БДЖ" ЕАД предлага излетни билети за пътуване в двете посоки с 20 % отстъпка. Излетните билети се издават за пътувания с пътнически влакове. Валидностният срок на излетните билети е от петък (след 14:00 ч.) до 24:00 ч. на последния от съботни, неделни и празнични дни, когато те са поредни. Децата от 7 до 10 години ползват допълнително намаление от 50 % срещу представяне на железопътна карта Дете".
При пътуване на организирани групи минимум десет души и един ръководител, срещу представен поименен списък в два екземпляра имат право да пътуват с 20% намаление от редовната цена, като билетът задължително се издава за отиване и връщане.
Пътувания с 25% намаление
Притежателите на железопътни карти Младеж", Класик" и Railcard "О" имат право да си закупят абонаментни карти с 25% отстъпка от редовните цени. Абонаментните карти са за пътувания във втора класа на бързите и пътнически влакове с валидностен срок един или три месеца.
Пътувания с 30% намаление
При закупуване на билети за пътуване на отиване и връщане с бързи влакове със задължителна резервация "Златни пясъци", "Слънчев бряг", "Чайка" и "Бургас Уикенд" за релациите София Варна, София Бургас и обратно, се предоставя 30% отстъпка от редовните цени. В случаите на осигурена резервация за връщане в началната гара /жп бюро/, при пътуване на връщане билетите важат без заверка и талон за връщане. Когато в началната гара не е направена резервация за пътуване на връщане, в тези случаи в гарата на връщане освен резервция се прави и заверка на билета.
При пътуване в бърз влак, разликата в цените не се възстановява.
Пътувания с 50% намаление
Пътувания с 50% намаление се предлагат на определени социални групи (възрастни граждани и учащи) в изпълнение на задълженията за извършване на обществени превозни услуги с железопътен транспорт.
За своите постоянни клиенти БДЖ" ЕАД предлага 50% отстъпка от редовните цени при пътувания с железопътни карти. Те дават право и на закупуване на абонаментни карти с намаление по определени маршрути. Предлагат се за различни възрастови групи: семейства, трудно подвижни лица.
Пътувания със 75% намаление
Право имат учащи до 26 навършени години при пътувания в организирани групи минимум десет души и един ръководител.
Условия за пътуване

Регионален билет

Регионалният билет за регион София важи за втора класа във всички пътнически и бързи влакове. Граници на регион София са следните крайни гари: Драгоман, Мездра, Копривщица, Септември, Благоевград, Кюстендил, Бобов дол и Банкя.
Билетът дава право на неограничен брой пътувания и прекъсвания в рамките на региона и важи за дните вторник, сряда и четвъртък.
Предназначен е за пътуване на 1 пътник и пътуващи заедно от 2 до 5 лица.
С този билет не се разрешава да се променят условията на пътуване като - преминаване в първа класа, смяна на категорията на влака (пътуване с бързи влакове със задължителна резервация) и пътуване в спален вагон.
Билетът не се презаверява за друг ден, броят на посочените пътници не може да се променя.
След започване на пътуването не се допуска преотстъпване на билета на други пътници и присъединяване на други лица.
Билети във влака по тази оферта не се издават, суми за изцяло или частично неизползван билет не се възстановяват.
При неспазване на условието за пътуване заедно, пътниците се считат като пътници без превозен документ.
Билетът важи от 08:30 ч. в деня на пътуване до 03:00 ч. на следващия ден.
Еднодневна карта за пътуване в участъка София Перник
Издава се от всички гари и спирки с компютърно билетоиздаване в участъка между София и Перник.
Еднодневната карта е безименна и дава право на неограничен брой пътувания във втора класа на бързите и пътнически влакове, в рамките на един ден в участъка София Перник. Разлика за преминаване в първа класа и продължение на пътуването не се издават. Презаверка и рекламация на картата не се разрешава.
Цената на картата е 4.00 лева. Намаление от тази цена не се предоставя.
Безплатни пътувания
Право на безплатни пътувания имат следните групи пътници:
Деца до 7 навършени години
Право на неограничен брой пътувания във всички категории влакове с право на седящо или спално място, което заплащат. Билет за спално място се издава само срещу документ за пътуване. Деца до 7 навършени години заплащат цена за спално място, само ако заемат отделно легло. В този случай заплащат и 1/2 билет за пътуване. Условия за пътуване - срещу представяне на документ, удостоверяващ възрастта на детето, задължително с придружител.
Условия за пътуване - срещу представяне на документ, удостоверяващ възрастта на детето, задължително с придружител.
Групови пътувания на деца до 7 години
Право на безплатно пътуване във всички категории влакове с право на седящо или спално място, което заплащат.
Условия за пътуване - срещу представяне на писмо и поименен списък в два екземпляра с посочена дата на раждане, заверени с подпис и печат от овластеното длъжностно лице. Придружителите на групата (1 на 5 деца) пътуват при същите условия.
Инвалиди с 71% или над 71% трайно намалена работоспособност ( I и II група инвалидност), военноинвалиди, децата с тежки телесни и душевни увреждания, както и придружителите им.
Право на 2 безплатни пътувания годишно за отиване и връщане във втора класа на бързите и пътнически влакове.
Условия за пътуване - срещу представяне на удостоверение за инвалидност издадено от регионалните центрове за социални грижи и лична карта. От правото на безплатно пътуване, придружителите се ползват само когато пътуват заедно с инвалидите.
Ветераните от войните
Право на неограничен брой пътувания в границите на областта, в която живеят, и един път годишно на отиване и връщане в страната във втора класа на бързите и пътнически влакове.
Условия за пътуване - срещу представяне на Удостоверение, издадено от Министерство на отбраната, и лична карта /паспорт/.
Носителите на ордена За храброст"
Право на три безплатни пътувания годишно на отиване и връщане във втора класа на бързите и пътнически влакове.
Условия за пътуване - срещу представяне на Удостоверение, издадено от Министерство на отбраната, и лична карта /паспорт/.
Многодетните майки
Право на един път годишно безплатно на отиване и връщане във втора класа на бързите и пътнически влакове.
Условия за пътуване - срещу представяне на удостоверение, издадено от общинския център за социални грижи, и лична карта.
Народните представители
Право на неограничен брой пътувания във всички категории влакове.
Условия за пътуване - срещу представяне на лична карта, издадена от Народното събрание.