БДЖ

Стипендиантска програма

СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА НА "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД

Стипендиантската програма на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД се прилага всяка година;
Програмата е насочена към учащи във висши учебни заведения, които обучават кадри за системата на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД;
Участието в програмата предоставя възможност на стипендианта да работи на длъжност, отговаряща на придобитата квалификация за определен срок.

Условия за сключване на договор:
обучаемият трябва да е записан редовно обучение студент II или III курс;
да има среден успех от курса на обучение (последен завършен) минимум "Добър" 4.00 .

Работодателят осигурява месечна стипендия в размер на минималната работна заплата за страната за срока на обучението.

Работодателят сключва трудов договор с обучаемия, след като последният успешно завърши своето обучение в конкретното висше учебно заведение, и приема обучаемия на работа в някое от поделенията, включени в структурата на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, "БДЖ Товарни превози" ЕООД, "БДЖ Пътнически превози" ЕООД в конкретен регион.

За информация:
Централно управление на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
отдел "Човешки ресурси"
ул. "Иван Вазов" 3
София-1080
тел.: (02) 932 45 73 Минка Колева
тел.: (02) 932 41 93 Екатерина Манолова