Новина

02 04 Новото ръководство на Холдинг БДЖ ЕАД официално встъпи в длъжност

02.04.2013 13:40

Днес беше проведено първото заседание на новите членове на Съвета на директорите на Холдинг Български държавни железници ЕАД. На заседанието бяха разпределени функционалните задължения на всеки един от тях.

След направени обсъждания Съветът на директорите избра за свой председател Велик Занчев, а за заместник-председател Николай Найденов.

За изпълнителен директор на Холдинг БДЖ ЕАД беше избран Чавдар Трендафилов. Голяма част от професионалната кариера на Чавдар Трендафилов е преминала в системата на железниците. Завършил е специалност Експлоатация и ремонт на подвижен железопътен състав във Висшето транспортно училище Тодор Каблешков. След своето дипломиране, Трендафилов е работил като локомотивен машинист. През годините е заемал различни експертни и ръководни длъжности, свързани с експлоатацията на подвижния състав.

***

Новият председател на Съвета на директорите и бивш изпълнителен директор на Холдинг БДЖ ЕАД, Велик Занчев, е финансист. Завършил е специалност Финанси в УНСС гр. София. През годините е заемал редица ръководни длъжности като финансов мениджър и търговски директор в различни компании. Велик Занчев започва кариерата си в Холдинг БДЖ ЕАД през 2010 г., когато е назначен за директор на Дирекция Корпоративни дейности. От м. юли 2011 г. до м. август 2012 г. заема длъжността директор на Дирекция Финанси и администрация в дружеството, след което е назначен за изпълнителен директор на Холдинг БДЖ ЕАД.

Заместник-председателят на Съвета на директорите на Холдинг БДЖ ЕАД, Николай Найденов, е юрист. Завършил е юридическия факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски и факултет Полиция към Академията на МВР. Николай Найденов е започнал своята кариера в Министерство на правосъдието. През годините е работил в Министерство на вътрешните работи, Информационно обслужване АД, както и в частния сектор.
всички новини